KÖPVILLKOR FÖRETAG

KUNDER 
Kontors24.se vänder sig till alla företag, organisationer ,föreningar etc och Privatpersoner. Köp- och leveransvillkor för företag läser ni här och längst ner på sidan för privatpersoner.

BETALNING
Utöver kortbetalning via DIBS tillhandahåller Kontors24.se försäljning mot faktura.

Kortbetalning
Vid köp med kort debiteras Ert konto direkt vid betalningstillfället.

Fakturaköp 

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

För mer information och Offert så Kontaktar ni kundtjänst

Priser 

Alla priser på Kontors24.se är exklusive moms. Priser gäller från tid till annan. Kontors24.se förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter. Vi offererar gärna vid större kvantiteter och ordrar.

LEVERANS

Leveransvillkor
Era beställda produkter levereras av speditör som kan vara posten eller med egna bilar i större städer direkt till den av Er angivna leveransadressen i Sverige. Beställningar från 995 kr exkl. moms levereras fraktfritt inom Sverige (med undantag av specialbeställningar* och beställningsvaror, då verklig fraktkostnad debiteras). I annat fall utgår en fraktavgift om 75 kr exkl. moms.

Leveranstider
Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar för lagerförda varor. Om ej beställda varor finns i lager vid aktuell leveranstidpunkt sker en restorder utan extra kostnad.

Leveransadress
Kund ansvarar att förse Kontors24.se med rätt adress för leverans. Vid eventuella avvikelser, t.ex. fel adress, postnummer etc. som gör att Kontors24.se blir debiterade en extra administrativ kostnad av speditören förbehåller sig Kontors24.se sig rätten att debitera kund samma belopp.

RETURER
Returer av fakturerade och oskadade varor ska ske inom 8 dagar från ankomstdag med varan i originalskick och originalförpackning. Kontors24.se förbehåller sig rätten att debitera köparen för eventuella fraktkostnader. Beställningsvaror har begränsad returrätt och en specialbeställd* vara har ingen returrätt alls. För mer information om tillvägagångssättet, kontakta vår kundtjänst.

REKLAMATIONER
Reklamation av felleveranser eller felaktiga varor skall ske inom 8 dagar från ankomstdag. För mer information om tillvägagångssättet, kontakta vår kundtjänst.

Transportskador
Transportskador ska omgående anmälas till transportören. Synliga skador under ankomstdagen, övriga sådana vid uppackningen och i nära anslutning till ankomstdagen.

GARANTIER
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. Kontors24.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

FÖRBEHÅLL
Kontors24.se reserverar sig mot eventuella felaktigheter på webbplatsen, utgående artiklar samt slutförsäljning.Priserna gäller från tid till annan. Kontors24 förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter.

 

 

Köpvillkor Privatpersoner

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive/inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor

Utöver kortbetalning i samarbete med payex så tillhandahåller Kontors24.se betalning mot Faktura och Delbetalning.Betalningsätten och Fraktvillkoren finns angiven i kundvagnen. Beställningar från 995 kr exkl. moms levereras fraktfritt inom Sverige (med undantag av specialbeställningar* och beställningsvaror, då verklig fraktkostnad debiteras). I annat fall utgår en fraktavgift om 99 kr exkl. moms.

 KORTBETALNING

Vid köp med kort debiteras Ert konto direkt vid betalningstillfället.

FAKTURAKÖP

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso 

 

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. 
I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om: 
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, 
priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, 
varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, 
förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt: 
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Garantier och service

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. Kontors24.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Integritetspolicy

2018-05-22

Hur dina personuppgifter skyddas
Dina personuppgifter tillhör dig! Du har rätt att veta vem som samlar in vilka typer av personuppgifter om dig och hur de används. Internetgruppen Karlstad AB, Faktorigatan 19B, 652 21 Karlstad ("Kontors24","Kontors24.se", "vi", "oss", "vår") ansvarar för behandlingen av kundernas personuppgifter (”du”, ”din”, ”Kunden”).
Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy, se nedan.

Hur vi avser att behandla dina personuppgifter
Som ett e-handelsföretag sparar vi de uppgifter som du förser oss med genom formuläret i kassan, för att kunna skicka de varor som du har beställt och ta betalt. Övrig information som samlas in genom cookies på hemsidan sparas i en form som inte gör det möjligt att identifiera dig personligen. Den personliga information som du ger oss när du gör en beställning, kommer att vara helt åtskild från andra uppgifter som vi samlar in i samband med ditt besök på våran hemsida.
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge vi behöver dem för att uppfylla juridiska skyldigheter. Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

1 Om oss
Internetgruppen Karlstad AB, Faktorigatan 19B, 652 21 Karlstad, 556747-6683. Kontors24 ansvarar för behandlingen av personuppgifter som vi samlar in från köp i vår webbaserade butik. Eftersom vi är baserade inom Europeiska unionen, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och andra lagstadgade bestämmelser i Europa.

2 Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information, som direkt eller indirekt identifierar dig som enskild person eller hushåll, där indirekt betyder när informationen kombineras med annan information, till exempel med ditt namn, din postadress, e-postadress och ditt telefonnummer eller med en unik identifierare.

3 Användning av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs här nedan och enligt ditt specifika samtycke, som getts i samband med din beställning.
Vi samlar inte in eller behandlar fler eller andra typer av personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte. Vi använder endast personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om vi avser att använda personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke för andra ändamål än vad som beskrivits i ett sådant samtycke, informerar vi dig i förväg och i de fall där behandlingen baseras på ditt samtycke, använder vi enbart personuppgifter för ett annat ändamål med ditt medgivande.

1. Registreringsuppgifter och direktkommunikation
Vi samlar in dina personuppgifter, till exempel: namn, postadress, telefonnummer och e-postadress ("Registreringsuppgifter"). Vi använder dessa uppgifter för att informera dig om våra tjänster och informera dig om vår policy och våra villkor. Vi använder även dina Registreringsuppgifter, såväl som innehållet i vår information, för att svara dig när du kontaktar oss.

2. Rättsliga skyldigheter och rättsligt försvar
Vi kan bli ombedda att använda och behålla personuppgifter av juridiska skäl och för att följa lagen, till exempel vid förebyggande, upptäckt eller utredning av ett brott, förebyggande av förlust, bedrägeri eller annan form av missbruk av våra tjänster och IT-system. Vi kan även använda dina personuppgifter till att uppfylla våra interna och externa revisionskrav, informationssäkerhetsändamål eller för att skydda eller verkställa våra eller andra personers rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

3. Användning av webbsidan ("Mina Sidor")
Denna integritetspolicy gäller även din användning av vår webbplats på https://www.Kontors24.se ("Mina Sidor").
- Cookies: Vår webbsida använder cookies och annan teknik för att förbättra användarnas upplevelse och webbplatsens prestanda, användarvänlighet och säkerhet.
- Loggfiler: På webbsidan samlar vi in uppgifter, inklusive personuppgifter, som är allmänt tillgängliga om din enhet när den ansluter till internet. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsade till, IP-adressen (Internet Protocol-adressen), operativsystemets och webbläsarens typ och version, och om möjligt, enhetstillverkaren och modellen samt datum och tidpunkt för varje begäran till våra servrar.
- Tredjepartswebbplatser: För bekvämlighetens skull för våra besökare, kan portalen innehålla länkar till webbplatser som inte är anslutna, kontrollerade eller hanterade av oss. Den policy och de förfaranden vi beskriver här gäller inte för dessa webbplatser. Vi är inte ansvariga för säkerheten eller integriteten av uppgifter som samlas in av dessa tredje parter. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras integritetspolicy.


4 Hur vi delar dina personuppgifter
Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter för ändamålen och till de tredje parter, som beskrivs här nedan – såvida du inte har gett specifikt samtycke till överföring av personuppgifter till andra kategorier av tredje parter eller på annat ställe. Kontors24 kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas, säkras och överförs enligt gällande lag.

1. Inom Internetgruppen Karlstad AB
Kontors24.se är en del av en svensk organisation ("Internetgruppen Karlstad AB"), som är ett svenskt företag inom Europeiska unionen. Dina personuppgifter kommer att hanteras inom Internetgruppen Karlstad AB, i den utsträckning det är nödvändigt för uppgiftsbehandling och lagring, vilket ger dig tillgång till våra tjänster, kundsupport, beslutsfattning om serviceförbättringar, utveckling av innehåll och andra ändamål, som beskrivs i avsnitt 2 i denna integritetspolicy. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utanför Internetgruppen Karlstad AB, såvida inte speciellt avtal har upprättats och kunden har gett sitt samtycke.

2. Externa tjänsteleverantörer
Vid behov kommer vi att ge fullmakt till andra företag och privatpersoner att på våra vägnar utföra enskilda uppgifter i samband med våra tjänster inom ramen för databehandlingsavtal. Vi kan till exempel lämna ut personuppgifter till representanter, entreprenörer eller samarbetspartners för drift av våra databaser och applikationer, för databehandlingstjänster, för att skicka dig information som du har bett om. Vi kommer endast att dela eller göra sådana uppgifter tillgängliga för externa tjänsteleverantörer i den utsträckning som det är nödvändigt för det specifika ändamålet. Dessa uppgifter får inte användas av dem för andra ändamål, särskilt inte för eget eller tredje parts ändamål. Internetgruppen Karlstad AB:s externa tjänsteleverantörer är avtalsbundna för att respektera dina personuppgifters konfidentialitet.

3. Företagsöverlåtelser
I samband med omorganisation, omstrukturering, fusion eller försäljning eller annan överlåtelse av tillgångar (gemensamt kallat "Företagsöverlåtelser") överför vi uppgifter, inklusive personuppgifter, i rimlig skala och vid behov för Företagsöverlåtelsen och förutsatt att mottagande part accepterar att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande dataskyddslagar. Vi kommer att fortsätta med att se till att personuppgifterna hålls konfidentiella och meddela berörda användare innan personuppgifter blir föremål för en annan integritetspolicy.

4. Offentliga organ
Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till offentliga organ där detta krävs enligt lag. Kontors24 kommer till exempel att svara på förfrågningar från domstolar, brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och andra offentliga och statliga myndigheter. Detta kan innefatta sådana myndigheter utanför ditt hemland.

6 Behandling av barns personuppgifter.
Vi kommer inte att samla in eller behandla personuppgifter om barn under 18 år – utan föräldrars medgivande enligt gällande lokala lagar. Om vi får kännedom om att personuppgifter om barn har oavsiktligt samlats in, kommer vi att radera dessa uppgifter utan dröjsmål.

7 Säkerhet
Internetgruppen Karlstad AB tar datasäkerheten på allvar. Vi tillämpar en lämplig säkerhetsnivå och har därför genomfört rimliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda de uppgifter vi samlar in mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt offentliggörande av eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller behandlas på något annat sätt. Vår informationssäkerhetspolicy och våra förfaranden är nära anpassade till allmänt accepterade internationella standarder och gås igenom regelbundet och uppdateras vid behov, för att möta våra affärsmässiga behov, tekniska ändringar och lagkrav. Tillgången till dina personuppgifter beviljas endast personal och tjänsteleverantörer som har behov av tillgång till dem av affärsmässiga skäl eller för att kunna utföra sina uppgifter.
I händelse av en dataöverträdelse som innehåller personuppgifter, följer Internetgruppen Karlstad AB samtliga tillämpliga lagar om överträdelse av information.

8 Dina juridiska rättigheter
Som registrerad har du särskilda juridiska rättigheter, som rör de personuppgifter vi samlar in från dig. Detta gäller för alla behandlingsaktiviteter, som anges i avsnitt 2
Följande lista innehåller information om dina juridiska rättigheter enligt gällande uppgiftsskyddslagar:

• Rätt till att återkalla ett samtycke: Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ditt samtycke, kan du återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta oss.

• Rätt till korrigering: Du kan be oss om att korrigera dina personuppgifter. Vi gör det som rimligen kan förväntas av oss för att hålla personuppgifterna som vi har om dig och som används regelbundet, riktiga, fullständiga, aktuella och relevanta, baserat på den senaste informationen som finns tillgänglig för oss. Vi ger även tillgång till dessa uppgifter genom en speciell sida ("Mina Sidor"), där användare själva har möjlighet att se och korrigera sina personuppgifter.

• Rätt till begränsning: Vi kan utföra en begränsad personuppgiftsbehandling, om
- du bestrider riktigheten i dina personuppgifter under den period vi behöver för att verifiera riktigheten,
- behandlingen är olaglig och du begär begränsning av behandlingen, istället för att radera dina personuppgifter,
- vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara juridiska krav, eller
- du invänder mot behandlingen, medan vi kontrollerar om våra berättigade skäl åsidosätter dina.
• Rätt till tillgång: Du kan du be oss om information om dina personuppgifter och även information om vilka personuppgiftskategorier vi har eller kontrollerar över, vad de används till, varifrån vi samlat in dem, i de fall vi inte har fått dem direkt från dig och vem som har fått tillgång till dem. Du kan utan kostnad få en kopia av dina personuppgifter från oss. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en skälig avgift för varje ytterligare kopia därefter.
• Rätt till radering: Vi kan radera dina personuppgifter, när
- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för eller behandlades för,
- du har rätt att invända mot vidare behandling av personuppgifterna (se nedan) och använda denna rättighet för att motsätta dig behandlingen,
- behandlingen är baserad på ditt samtycke, där du återkallar ditt samtycke och det inte längre finns något juridiskt skäl för behandlingen,
- personuppgifterna har behandlats olagligt,
såvida behandlingen inte är nödvändig
- för att följa en lagstadgad skyldighet som kräver att vi behandlar uppgifterna;
- i synnerhet för lagstadgade krav på uppgiftslagring;
- för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

• Rätt till invändning: Du kan – när som helst – invända mot personuppgiftsbehandlingen på grund av din personliga situation, förutsatt att behandlingen inte är baserad på ditt samtycke, utan på våra eller en tredje parts legitima intressen. I sådant fall behandlar vi inte längre dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl och ett övervägande intresse för behandlingen eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav. Om du motsätter dig behandlingen, måste du uppge om du vill radera dina personuppgifter eller begränsa vår rätt till att behandla dem.

• Rätt till att lämna in klagomål: I händelse av en påstådd överträdelse av gällande sekretesslagar, kan du lämna in ett klagomål till datatillsynsmyndigheten i det land du är bosatt i eller där den påstådda överträdelsen inträffade.

 

Obs!

• Tidsperiod: Vi kommer att försöka uppfylla din begäran inom 30 dagar. Perioden kan emellertid förlängas på grund av specifika skäl som rör den specifika juridiska rättigheten eller komplexiteten i din begäran.

• Begränsning av tillgång: I vissa situationer kan det hända att vi inte kan ge dig tillgång till alla eller några av dina personuppgifter på grund av lagstadgade bestämmelser. Om vi nekar dig tillgång, kommer vi att informera dig om orsaken.

• Ingen identifiering: I vissa fall kan det hända att vi på grund av de identifierare som du har angett i din förfrågan inte hittar dina personuppgifter. Två exempel på personuppgifter som vi inte kan hitta när du anger ditt namn och din e-postadress är:
- uppgifter som samlats in via webbläsar-cookies, såvida du inte godkänt användningen av cookies på Kontors24.se ("webbsidan"),
- uppgifter som du publicerat som en kommentar under ett alias som vi inte känner till.
I sådana fall, där vi inte kan identifiera dig som registrerad, kan vi inte uppfylla din begäran om att utföra dina juridiska rättigheter, så som beskrivits i det här avsnittet, såvida du inte lämnar ytterligare information som gör det möjligt att identifiera dig.

• Utövande av dina juridiska rättigheter: Om du vill utöva dina juridiska rättigheter, kontakta vår support skriftligen, t.ex. per e-post eller brev. För kontaktinformation, se slutet av denna integritetspolicy.

 

9 Lagring av dina personuppgifter
Vanligtvis tar vi bort de personuppgifter vi samlat in från dig när de inte längre är nödvändiga för att uppnå de syften som de ursprungligen samlades in för. Vi kan dock vara skyldiga att lagra dina personuppgifter under en längre period på grund av lagstadgade bestämmelser.
Dessutom kommer vi inte att radera alla dina personuppgifter om du begärt att vi inte ska kontakta dig i framtiden. För detta ändamål registrerar Internetgruppen Karlstad AB information om personer som inte vill bli kontaktade i framtiden (t.ex. via nyhetsbrev, e-post eller rekryteringskampanjer för marknadsundersökningar). Vi betraktar din förfrågan som ett samtycke till att lagra dina personuppgifter i syfte att behålla denna översikt, såvida du inte instruerar oss att handla på något annat sätt.

10 Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra vår sekretesspraxis och uppdatera och göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst. Av denna anledning uppmanar vi dig att kontinuerligt se igenom denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy är uppdaterad från det senast angivna datumet, dvs. "senast reviderade" som visas överst på sidan. Vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den integritetspolicy som gällde när de samlades in, såvida vi inte har ditt samtycke till att behandla dem på ett annat sätt.

11 Kontaktinformation
Skicka dina frågor angående uppgiftsskydd och eventuella förfrågningar om utövandet av dina juridiska rättigheter till:

E-post: kundtjanst@Kontors24.se
Telefon: 054 – 56 07 00

 

Leveranser

Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar för lagerförda varor. Om ej beställda varor finns i lager vid aktuell leveranstidpunkt sker en restorder utan extra kostnad.Era beställda produkter levereras av speditör som kan vara posten eller med egna bilar i större städer. Vid eventuella avvikelser, t.ex. fel adress, postnummer etc. som gör att Kontors24.se blir debiterade en extra administrativ kostnad av speditören förbehåller sig Kontors24.se sig rätten att debitera kund samma belopp.Finns portkod till leveransadressen så skall den uppges vid beställning. Beställningar från 995 kr exkl. moms levereras fraktfritt inom Sverige (med undantag av specialbeställningar* och beställningsvaror, då verklig fraktkostnad debiteras). I annat fall utgår en fraktavgift om 99 kr exkl. moms. Beställningar under 400 kr exkl. moms tar vi en frakt på 150 kr exkl.moms.

Ej uthämtade paket

Har du valt post paket som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:- (med undantag av specialbeställningar* och beställningsvaror, då verkliga kostnaden debiteras).

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du, 
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss 
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet: 
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

FÖRBEHÅLL 
Kontors24.se reserverar sig mot eventuella felaktigheter på webbplatsen, utgående artiklar samt slutförsäljning.Priserna gäller från tid till annan. Kontors24 förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

 

* produkter som inte finns i ordinarie soirtiment